WKKGZ

WKKGZ

Vanaf 2017 moet ieder zorgverlener aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie. Hier kunnen clienten hun eventuele klachten neerleggen.
Via de Bond van Europese Reflexologen ben ik aangesloten bij de geschillencommissie CAM-Cooperatie.